1. Kdo může provádět zdravotnické zabezpečení akcí?

Žádná zákonná úprava organizátorům a pořadatelům bohužel nestanovuje formu a rozsah zdravotnického zabezpečení pořádané akce. Velice často se tak můžete setkat s neodborným zdravotnickým zabezpečením. Správná volba zdravotnického zabezpečení chrání nejen pořadatele v případných právních sporech, ale především účastníky a návštěvníky akcí.

Jako nepodkročitelné minimum by mělo být zdravotnické zabezpečení cestou krajských záchranných služeb nebo poskytovatelů přepravy neodkladné péče. Pouze tyto dvě formy poskytování zdravotních služeb jsou svým vybavením a vzděláním schopni odborně, bezpečně a hlavně legálně poskytovat přednemocniční neodkladnou péči. Každý poskytovatel zdravotních služeb má zákonnou povinnost mít sjednaná pojištění odpovědnosti.

Při volbě jiné formy zabezpečení si vlastně platíte pouze člověka, který Vám na akci přivolá posádku ZZS. I v případě, že by neregistrovaný subjekt měl potřebné vybavení, nikdy nebudete mít jistotu, že máte na místě zkušený personál s praxí, která je v přednemocniční neodkladné péči velice důležitá.

Doporučený postup očima Středočeského kraje

Doporučený postup Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof J.E. Purkyně

2. Kdy musím svou akci zabezpečit po zdravotnické stránce

Rozsah zdravotního dozoru na běžných sportovních či kulturních akcích není právními předpisy regulujícími oblast poskytování zdravotních služeb nijak konkrétně upraven. Z Občanského zákoníku § 2900 ovšem pro pořadatele akce (stejně jako pro každého občana) zároveň vyplývá povinnost „počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“ – tj. chránit zdraví svých účastníků, a tedy zdravotní dozor zajistit.

3. Potřebuji přepravu sanitním vozem. Je možné využít Vaší společnost?

Ano, jistě se můžete obrátit na náš dispečink. Bohužel v současnosti je téměř nemožné získat smlouvu se zdravotními pojišťovnami na hrazení této služby z Vašeho zdravotního pojištění, proto tyto služby poskytujeme pouze za úhradu.

Využít můžete jak transport "v režimu DZS", kde pro Vás přijede pouze řidič se sanitním vozem, tak samozřejmě i transport "v režimu PPNP", kde Vám bude přistavena posádka dle požadavku - řidič, zdravotnický záchranář či lékař.

Naše služby můžete využít především v případě, kdy potřebujete přesun imobilního pacienta například z bytu na chatu. Samozřejmostí je realizace transportu v případě potřeby monitorace životních funkcí či ventilovaných pacientů.

4. Stal se mi úraz v zahraničí, ale nemám připojištění. Je možné využít Vašich služeb.

 

Ano, i v případě jakéhokoliv zranění či onemocnění v zahraničí jsme schopni pro Vás do 6 hodin vypravit potřebnou formu transportu od osobního vozu s řidičem po posádku RLP.

5. Chtěl bych proškolit v poskytování první pomoci, ale chci se opravdu něco naučit a né jen koukat na prezentace.

I v tomto případě se neváhejte na nás obrátit. Naše školení první pomoci provádí zaměstnanci s praxí na ZZS či urgentních příjmech nemocnic a proto Vám předají potřebné informace, které lze v praxi využít. 

Veškerá školení tvoříme na míru požadavku zákazníka. V maximální míře je naše školení tvořeno praktickou částí, kde jsou všichni účastníci začleněni do děje.

©2020 by Emergency Medical Support Liberec | Filip Chaloupek, DiS.