Zdravotnické asistence

Naším hlavním cílem je poskytování profesionálních služeb v oblasti zdravotnictví se zaměřením na zdravotnické asistence a dozory na Vámi pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcích.

Tým našich profesionálů se postará o bezpečný průběh celé Vaší akce po zdravotnické stránce. Naši zaměstnanci nejsou dobrovolníci či "hobby" záchranáři, ale odborně vzdělaní profesionálové s praxí na záchranných službách, oddělení ARO či urgentních příjmech nemocnic.

Jedinou vyjimkou při spolupráci s dobrovolnými záchranáři tvoří Water Rescue Liberec, z.s. či JSDHo Liberec - Vratislavice nad Nisou, kteří jsou využíváni v případě potřeby či požadavku na zabezpečování akcí v blízkosti vodních ploch nebo pro zabezpečení požárního dozoru na Vámi pořádané akci. V rámci zabezpečování akce mimo území Libereckého kraje budou osloveni místně spádové spolky Vodní záchranné služby ČČK či místně příslušné jednotky požární ochrany.

Standardně jsme pro Vás schopni zajistit:

  • posádky RZP (řidič, zdravotnický záchranář)

  • posádky RLP (řidič, zdravotnický záchranář, lékař)

  • posádky RV (řidič, lékař)

  • posádky DRN (řidič)

Dále v rámci standardně nabízených služeb u nás najdete zdravotnický stan, vlastní spojení pomocí radiové sítě, zpracování dokumentace a ohlášení celé akce do spádových zdravotnických zařízení.

©2020 by Emergency Medical Support Liberec | Filip Chaloupek, DiS.